Die Bult Hoërskool

 

Die Bult Hoërskool was the oldest school in George, founded in 1912, but closed a a school for boys in 2000. Die Bult originated in 1912, as the need for accommodation for orphans of the Anglo Boer War was identified. The city fathers of George made an old prison building (circa 1861) available to the children and their teachers, and in 1919 a new purpose-built school was erected. The school has adapted to its changing educational and social environment over the past 100 years. It was an industrial school from its inception until 1965, after which it developed into a high school for boys until 2000. It was a special educational youth centre until 2011 and 2016 the facility was re-launched as Heatherlands High School.


The school's first swimming pool was opened in 1945. The event was recorded in the school magazine:

Die volgende is 'n uittreksel uit die Dassieblad van 1945 oor die opening van die swembad:

Agtien April 1945 was vir die Dassiebult sommer 'n groot dag. Die verrigtinge het 'n aanvang geneem met 'n puik vertoning van ons kadetafdeling by geleentheid van die inspeksie wat deur Adv. Roberts (die destydse Sekretaris van Onderwys) by die voetbalveld waargeneem is. Kapt. Joubert, met sy offisiere en al die kadette, het eer van die skitterende wyse waarop hierdie vertoning uitgevoer is.
By die swembad, waar 'n aansienlike skare vergader het, is die publiek deur die waarnemende prinsipaal verwelkom.
'n Boodskap van die oud-Dasse in Kaapstad en hul groete is deur mnr. P. D. Cilliers oorgebring.
Voordat mnr. Roberts deur ons burgemeester, mnr. J. R. Urban, op gepaste wyse voorgestel is, het mnr. Helm met 'n aantal leerlinge 'n kort gimnastiek-vertoning, wat baie byval gevind het, gegee.
Adv. Roberts het o.m. verklaar dat dit 'n skande is dat 'n volk kan toelaat dat sy kinders opgevoed word in inrigtings wat nie oor behoorlike uitrusting beskik nie. Die kind moet voorberei word vir sy werksure sowel as vir sy vrye tyd. Ons opvoeding moet van die kind 'n goeie burger maak met 'n gesonde liggaam en die nodige kennis om hierdie liggaam gesond te hou. Ontwikkeling van die kulturele sy is ook noodsaaklik. Geld wat vir hierdie doel aangewend word kan nie beter bestee word nie.
Toe hy die bad oop verklaar, het die water na alle kante gespat soos die Dassies induik.
Mnr W. F. Nel, ons magistraat en voorsitter van ons Adviserende Raad, het mnr. Roberts op gepaste wyse bedank.
Die wyse waarop die skoolsaal versier was, en die gehalte van die verversings deur ons dames aan die publiek aangebied aan die einde van die verrigtinge het baie gunstige kommentaar aan die aanwesiges ontlok .


 
 

 

 

 

More in this category: « George Oudtshoorn »
UA-55917683-1